Baggrund

Aarhus Kommune ønsker at gå foran med den grønne omstilling. Det forudsætter, at både medarbejdere og borgere kigger sine vaner efter i sømmene, og prøver at gøre det næste måltid, den næste køretur eller det næste indkøb lidt grønnere i dag end det var i går - uanset om det er på arbejdet eller i fritiden. CFIA har derfor i samarbejde med Aarhus Omstiller udviklet og afprøvet en toolbox, der skal hjælpe borgere og medarbejdere til at bruge evidensbaserede adfærdsindsigter til at sætte skub i grønt engagement og adfærd.

 

Formål

CFIA udførte en systematisk videnskortlægning af relevant teori fra adfærdsforskningen foretaget af to forskere. Denne kortlægning blev derefter kvalificeret i en samskabelsesworkshop med brugere og udvalgte eksperter. Fokus for workshoppen var dels at kondensere indsigterne til et overskueligt antal adfærdsprincipper, og dels at indsamle praksisnære eksempler der kunne illustrere og formidle adfærdsprincipperne. Derefter udviklede arbejdsgruppen en prototype som blev testet første gang på en workshop til Aarhus kommunes klimaårskonference i december 2022. Tests i 2023 vil afgøre om toolbox’en skal udkomme i en version 2.0.

Det endelige produkt er Gør det SAMM’N – en toolbox der giver adfærdspsykologisk inspiration til arbejdsteams, foreninger og familier, så de bedre kan lykkedes med at omsætte de gode grønne intentioner til faktisk grøn adfærd. Toolbox’en indeholder 15 handlingskort med konkrete brugseksempler, en videoguide, og 3 spilleregelkort.

Se video om SAMM'N Toolbox og download en pdf-version gratis her: https://aarhusomstiller.aarhus.dk/indsatser/goer-det-sammn-toolbox/#1

Besøg også CFIA's hjemmeside for at se mere om hvordan innovationsforløbet var opbygget.

 

Partnere

Sara Andersson, Projektleder, Aarhus Omstiller, ansaan@aarhus.dk

Liv La Cour, Programleder, Aarhus Omstiller, lilab@aarhus.dk

 

Kontakt

Niels Holm Jensen jniho@aarhus.dk

Sara Brixen brsar@aarhus.dk