Baggrund

På baggrund af erfaringer fra OrganiCity (og dets opfølgende projekt Synchronicity) var der et ønske om at accelerere optaget af nye forsknings-baserede teknologiske og ikke-teknologiske løsninger, ved at kombinere dem med lokalt identificerede udfordringer som understøtter Green Deal tematikker, og står i forbindelse med byernes lokale klimaplaner. Samskabelse med lokalsamfundene skulle være centralt for projektet, og skulle involvere kommunale medarbejdere med stærke erfaringer i denne konstellation.

Projektet skulle centreres centreret omkring Aarhus, Utrecht og andre byer, som allerede tilbyder test faciliteter/Urban Labs til test af nye løsninger i fællesskab med borgere. Også disse skulle udvikles videre igennem projektet.

 

Formål:

De udfordringer som sætter gang i samskabelsen og eksperimentationsprocessen, skulle være baserede på byernes behov i forhold til den grønne omstilling, lokale behov og udfordringer i de lokale bysamfund - f.eks. kunne et bysamfund fokusere på hvordan de kan reducere deres CO2-aftryk, gennem test af forskellige løsninger for monitorering og værktøjer til adfærdsnudging. Løsningens leverandører ville være knyttede til processen for at få nye indsigter fra borgerne og de kommunale medarbejdere, og samskabe nye versioner af løsningerne med dem.

Mange byer oplever store samfundsmæssige udfordringer, især i sammenhæng med klima og grøn omstilling. F.eks. oplever byer at en stor andel af deres resterende CO2 udledning i byerne, stammer fra forskellige aktiviteter i det almene samfund. Her er det vigtigt at inddrage borgere og deres lokalsamfund. I de fleste tilfælde er der endnu ikke fundet optimale løsninger til håndtering af den grønne omstilling, men mange helt nye løsninger opstår gennem R&I (Research & Innovation).

Ved at sammensætte lokale behov og disse nye teknologiske muligheder, f.eks. omkring AI, kan vi accelerere opsamling og modtagelse af disse løsninger, og hurtigere gøre en forskel for de grønne udfordringer som byerne står overfor. 

 

Parter/Organisering

Byernes urban labs/living labs skulle agere midtpunkter for øget stedbaseret innovation og eksperimentering, gennem test af op mod 100 nye løsninger i partnerskaber mellem byer og lokalesamfund, forskning og industri, som trækker på lokale særegenheder og styrker. 

Organicity EaaS rammen skulle blive videreudviklet, og nye samskabelsesmetoder blive udviklet på baggrund af byernes erfaringer. 

Det foreslåede konsortium bestod af:

Aarhus Universitet (Martin Brynskov)

Utrecht Kommune (By-partner/teststed)

Aarhus Kommune (By-partner/teststed)

Fraunhofer (R&I partner/kendskab)

 

Støtte

Der blev givet tilskud fra EUopSTART

 

Periode

Projektet blev ansøgt, men ikke udvalgt.