Projektet var af overvejende teknisk karakter og søgte dels at optimere det eksisterende redaktionelle værktøj implementeret i bibliotekernes fælles webplatform (DDB CMS), dels at udvide værktøjet med flere features og indholdstyper.


Projektet var støttet af Kulturstyrelsen, DDB Puljen.


Formål
Projektet har to hovedformål:


1. at forberede den eksisterende BPI tjeneste og dets implementering i DDB CMS til bæredygtig drift.
2. at udvide tjenesten med ny, efterspurgt funktionalitet.


Målgrupper
Den primære målgruppe er alle formidlere og webredaktører i de danske biblioteker. Den sekundære målgruppe er brugerne, der præsenteres for vores formidling.


Varighed
Startdato: 01.01.2015
Slutdato: 31.12.2016


Faser
1. Driftsikring af eksisterende service: Januar - Juni 2015
2. Ny funktionalitet: August 2015 – Juli 2016
3. Afslutning og evaluering: August – December 2016


Projektorganisering


Styregruppe:
Rubina Afzal, Halsnæs Bibliotekerne
Anne Vest Hansen, Aarhus Kommunes Biblioteker ITK
René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns Biblioteker


Projektgruppe:
Carsten Bo Vilhelmsen, Tårnby Kommunebiblioteker
Daniel Ackey, Københavns Biblioteker
Carsten Kaa, Aarhus Kommunes Biblioteker ITK (Projektleder)


Projektpartnere:
Halsnæs Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Københavns Biblioteker
Aarhus Kommunes Biblioteker


Kontakt
Projektleder Carsten Michael Kaa, cmkaa@aarhus.dk


Læs mere.