Arbejdsgruppen havde til opgave at iværksætte en brugeranalyse på udvalgte områder gennem feltarbejde med antropologisk tilgang. På baggrund heraf blev tre cases udvalgt.


Igennem flere iterationer af test med prototyper - rapid prototyping, fungerende eller detaljerede prototyper - blev det videre udviklingspotentiale evalueret, og muligheden for videreudvikling blev overvejet.


Google Glass-projektet var et projektsamarbejde, der er funderet hos ITK og involverer magistratsafdelingerne Teknik og Miljø og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune samt eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Katapult Group i Atlanta.


Projektet løb fra august 2015 – april 2016 og blev støttet af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje under Aarhus Kommune.


Projektorganisering


Styregruppeformand
Bo Fristed (MKB)


Styregruppe:
Anne Vest Hansen (MKB)
Søren Dall-Hansen (MTM)
Poul Martin Christensen (MSO)
Ivan Kjær Lauridsen (MSO)


Projektledere
Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk (MKB)


Arbejdsgruppe
Mette Halkier Laurien (MSO)
Tilde Ølholm (MTM)
Joachim Svendsen (MKB)


Projektpartnere
Katapult Group i Atlanta
Støtte
Projektet blev støttet af Velfærdsteknologi-puljen under Aarhus Kommune.


Kontakt
Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk (MKB)