Baggrund

Vi står som kommune og bysamfund overfor store og komplekse udfordringer de næste mange år. Derfor er der behov for at gå nye veje, hvis vi skal finde nye, effektive og langsigtede bæredygtige løsninger. Imidlertid kan store organisationer, som en kommune, have forholdsvis meget inerti og der er derfor behov for at hjælpe nye ideer til modning, og støtte dem tidligt i processen.

 

Formål

 Innovationsmotoren fungerer som et hjælpeorgn retett mod Aarhus Kommunes medarbejdere, og arbejder for at fremme de gode innovationer. Ved at få adgang til innovationsfaglig sparring, råd og vejledning kan ideer hurtigt og enkelt vokse fra usikre ideer til konkrete løsningsforslag, som fører til mere effektive måder at udføre kommunale kerneopgaver.

 

Organisering

Innovationsmotoren kører per 1. Februar 2023 i et nyt format, hvor der er fokus på konsulenthjælp og innovationsfaglig sparring til de enkelte innovationsmotorideer. 

Idéerne i denne version af innovationsmotoren kan ikke søge finansiering. Temaerne for Innovationsmotoren vil fremover være de 7 vilde problemer, så idéerne støtter op om den brede innovationsstrategi i Aarhus Kommune.

CFIA tilbyder, et tættere projektsamarbejde med mere kontinuerlig hjælp til f.eks. at lave prototyper, tests, facilitere sprints og hjælpe med samskabelse med borgere. Temaerne for Innovationsmotoren vil fremover være de 7 vilde problemer, så idéerne støtter op om den brede innovationsstrategi i Aarhus Kommune.

 

Kontakt:

Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk

Sara Brixen brsar@aarhus.dk