Baggrund

Dilemmadialoger er stillet som opgave af Direktørgruppen på baggrund af efterspørgsel fra flere faglige organisationer. CFIA er inddraget som hjælp til at give form til værktøjet, som baserer sig på etiske teorier og kendte lytte-øvelser.

Uddrag af byrådsindstillingen:

”For at kunne arbejde med de grundlæggende antagelser, skal der også etableres rum for dialog om de dilemmaer, der vil opstå med Aarhuskompasset.

Det kan bl.a. være via forsøg med dialogfora, hvor dilemmaer, der handler om værdi for borgerne og samfundet, kan drøftes grundigt med respekt og forståelse for forskellige ståsteder og med alle relevante parter om bordet.”

 

Formål

Eftersom Aarhus-Kompasset udstikker retningslinjer som prioriterer værdi, er det selvfølgelig vigtigt at kune navigere i hvordan man håndterer det når der kan være forskellige opfattelser af hvad 'værdi' er, og hvordan man bedst understøtter den. Dilemmadialoger er en prototype på et faciliteringskit til brug på tværs af hele organisationen. På baggrund af flere workshops er der udviklet et fysisk sæt bestående af en facilitatorguide, en plakat med guide til ’aktiv lytning’, hjælp til at beskrive dilemmaer og perspektiver på disse samt tre etiske ”ståsteder” til brug på gulvet i en samtale omkring forskellige forståelser af et konkret dilemma.

 

SAMARBEJDSPARTNER

Trine Kiil Naldal, Specialkonsulent, Borgmesterens Afdeling

Ina Bøgelund Eskildsen, Chefkonsulent og programleder ift. Aarhuskompasset, Borgmesterens Afdeling 

 

Periode

Faciliteringskittet testes lige nu forskellige steder i organisationen hos ledere og medarbejdere tæt på driften. Med udgangspunkt i tilbagemeldinger skal løsningen rettes til og udvikles videre.

 

Kontakt

Stine Vilhelmsen vstm@aarhus.dk

Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk