Gå til hovedindhold

Europæisk milliardsatsning på ansvarlig AI

ITK indgår i arbejdet med at skabe en permanent facilitet til afprøvning og udvikling af AI-baserede produkter. Her i 2023 går arbejdet for alvor i gang med at skabe rammen og økosystemet for danske virksomheder med interesse i AI. Fokus er i starten på energi, mobilitet og interoperabilitet.

 • Læs op

Indhold

  Billede: 3D render via Deepmind og Domhnall Malone

   

  En EU-satsning på 1,65 milliarder kroner sætter for tiden fokus på udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens (AI). Det indebærer at der skal opbygges en permanent facilitet, hvor virksomheder kan få adgang til at afprøve og eksperimentere med AI-baserede produkter – den opbygning ledes af et konsortium bestående af Aarhus Kommune (ITK), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Industri (DI) og We Build Denmark. Faciliteten er baseret på de stærkeste parter på området indenfor EU, og dækker fra starten 11 EU-lande.


  Det danske partnerskab har vundet opgaven med at opbygge en Test- og Eksperimenterings-Facilitet (TEF), som skal udbyde AI-baserede produkter målrettet smart cities og smart communities, i både software og hardware. Herved kan virksomheder spare udviklingstid og omkostninger, og rekvirenterne – såsom de danske kommuner – kan få udført forhåndstjek af AI-baserede produkter, som ellers ofte kan være uigennemskuelige. Det skal give afkast i form af hurtigere innovation og bedre konkurrenceevne, baseret på ansvarlighed og sikkerhed indenfor kunstig intelligens i EU, som udgør verdens største marked.


  TEF’en skal ses i sammenhæng med den øvrige lovgivning, der er på vej fra EU, som tilsvarende har til formål at fremme en etisk og ansvarlig brug af kunstig intelligens, herunder AI Act, AI Liability Directive og Interoperable Europe Act. Her skal TEF’en navnlig være med til at sikre, at der også er fart på innovationen, og at europæiske virksomheder har en høj konkurrenceevne samtidig med, at etik og ansvarlighed for AI-baserede produkter til kommuner og regioner sikres.


  Udover Aarhus Kommune (GovTech Midt) er de danske deltagere i konsortiet Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Industri (DI), We Build Denmark, Gate21, Teknologisk Institut, Center Denmark og den nystiftede forening TEF DK - sidstnævnte udgør en åben ramme for danske udbydere af test- og forsøgsfaciliteter for AI og robotter. TEF DK holder generalforsamling den 1. juni 2023, hvor alle interesserede parter er velkomne.


  Projektet har i opbygningsfasen 33 partnere fordelt på 11 lande i EU med et samlet budget på 300 mio. kr. over fem år, men det er hensigten, at testfaciliteten fortsætter på kommerciel basis efterfølgende. AI faciliteten bliver en ud af fire europæiske TEF’er, hvor de tre andre dækker henholdsvis produktion, sundhed og landbrug & fødevarer.


  Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse her.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023