Fra Dokk1 til Stratosfæren

Missionen er klar: På et morgenmøde i Marts blev mini-rumprogrammet for 2022 afsløret af Bo Fristed og Pernille Thorsen, komplet med astronautdragter. Opsendelsen er planlagt til den 17. Juni, og kommer til at fungere som ITK's fælles sommeraktivitet. Det lyder som en stor og åben opgave, men Bo og Pernille har erfaringer fra en tidligere opsendelse i 2016, som sendte en ballon med last et godt stykke ind i stratosfæren.

 

Højere end en Concorde – turen til stratosfæren

Opsendelsen i 2016 foregik ved at en lille heliumballon blev opsendt ved (sted). Med i lasten havde den klistermærker, blæk fra kuglepenne, en gps, to GoPro kameraer til hhv video og billeder, en temperaturmåler og en højdemåler.

Mellem 8 og 14,5 kilometers højde bliver troposfæren gradvist til stratosfæren. Under opstigningen passerede ballonen derfor ud af den del af atmosfæren hvor der findes vejr, og ind i den del hvor ozonlaget ligger. Ballonen nåede en højde på omtrent 19-21 kilometer. Til sammenligning flyver gængse passagerfly gerne 9-12 km oppe. Stratosfæren fortsætter dog op til ca 50 kilometers højde, så der er masser at tage af i den næste opsendelse.

Ballonen fra 2016 endte i Kattegat, hvor den blev opsamlet efter en spontan alliance med en lokal fisker – i al hast, da der var en risiko for at saltvand kunne trænge ind og ødelægge de hukommelseskort som indeholdt billederne taget i stratosfæren.

Splashdown var nordvest for Omø, hvor strømmen førte den i retning af Lolland. Der var høje bølger på 2-3 meter, så selve opsamlingen foregik gennem en spontan alliance med en lokal fisker (Omø Allan) og hans søn, som gjorde en imponerende indsats for at redde ballonen i land.

Der arbejdes stadig på designet af den nye ballon.