Aarhus Kommunes Grønneste Kontor

Flere mails end i de fleste urskove, men næsten lige så grønt


Dokk1 er kendt for sine flintgrå betonflader og høje vinduer, men ITKs lokaler er ikke et helt så goldt klippefremspring som man måske kunne forestille sig.

ITK laver jævnlige analyser af arbejdsmiljøet, og arbejder videre med de opfølgende dialoger det afføder. 

Gennem de sidste to år har der været arbejdet med de fysiske rammer, hvilket blandt andet udmøntet sig i initiativer som skal give et mere organisk udtryk i rummet – herunder flere grønne planter. Ambitionsniveauet har været højt, og i ITK er gået hårdt efter at være Det Grønneste Kontor i Aarhus Kommune. 

Resultatet er der stor tilfredshed med.

Lav Februar-sol over Aarhus, men planterne er heldigvis nøjsomme.

Også langt fra vinduerne er der liv - underskovsplanter kan klare sig med minimalt lysindfald.