Bemærk - dette projekt blev ansøgt, men ikke udvalgt.

Baggrund

Projektets produkt skulle være en digital tvilling af udvalgte rum i Aarhus by. Denne tilnærmelsesvise identiske bykopi fungerer som en kæderække af databaserede simuleringer, der samles og visualiseres i dynamisk 3D model. Ved at vise, hvordan trafikale, meteorologiske og geosociologiske parametre (fx befolkningssammensætning og adfærdsmønstre) påvirker hinanden, kan modellen understøtte og oplyse dialogen mellem de mange forskellige aktører, som byplanlægning omfatter. Med en relaterbar bymodel – dvs genkendelig i udseende og med simuleret liv – kan konsekvenser af forslag simuleres, så modellen viser, hvad der sker med luftforurening, hvis træerne vokser over 5 meter, tryghedsindexet blandt cyklister, hvis letbanen kommer for tæt på, eller bustrafikken i Øgaderne, hvis Vesterbro Torv lukkes af.

 

Formål

Projektets produkt skulle være en digital tvilling af udvalgte rum i Aarhus by. Denne tilnærmelsesvist identiske bykopi fungerer som en kæderække af databaserede simuleringer, der samles, og visualiseres i dynamisk 3D model. Ved at vise hvordan trafikale, meteorologiske og geosociologiske parametre (fx befolkningssammensætning og adfærdsmønstre) påvirker hinanden, kan modellen understøtte og oplyse dialogen mellem de mange forskellige aktører, som byplanlægning omfatter.

Med en relaterbar bymodel – dvs genkendelig i udseende og med simuleret liv – kan konsekvenser af forslag simuleres, så modellen viser, hvad der sker med luftforurening, når træerne vokser over 5 meter, tryghedsindexet blandt cyklister, når letbanen kommer for tæt på, eller bustrafikken i Øgaderne, når Vesterbro Torv lukkes af.

 

Partnere / Organisering

Projektejer: Digital Vlaanderen

Derudover er en lang række byer og parter involverede, herunder:

Vidzeme, Letland
Plzen, Tjekkiet
Bologna, Italien
Rotterdam, Holland
Porto, Portugal
Digital Vlaanderen
OASC
ECSA
Digital Vlaanderen
OASC
Erasmus Universiteit Rotterdam
V-ICT-OR.be
LOLA
21c Consultancy Ltd
virtualcitysystems GmbH
IMEC
UTRIUSQUE s.r.o.
FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA
Transport Mobility Leuven
Athens Technology Center
VITO

 

Støtte

Moderprojektet har en økonomi i størrelsesordenen €11 millioner.

 

Periode

Moderprojektet forventes at forløbe over 36 måneder.

 

Kontaktperson

Mathilde Epstein Bech

Læs mere om projektet her.