Gå til hovedindhold

DUET

DUET står for Digital Urban European Twins. Projektet arbejder med udvikling af en såkaldt 'digital tvilling' - databaserede simuleringer, visualiseret i en 3D model af byen. Modellerne skal bruges til at styrke borgere og politikeres bevidsthed om byrummets komplekse dynamik, når der stilles forslag til byplanlægning. Aarhus Kommune ansøgte om deltagelse i projektet i 2022, men blev ikke udvalgt. Læs om forslaget her.

 • Læs op

Indhold

  Bemærk - dette projekt blev ansøgt, men ikke udvalgt.

  Baggrund

  Projektets produkt skulle være en digital tvilling af udvalgte rum i Aarhus by. Denne tilnærmelsesvise identiske bykopi fungerer som en kæderække af databaserede simuleringer, der samles og visualiseres i dynamisk 3D model. Ved at vise, hvordan trafikale, meteorologiske og geosociologiske parametre (fx befolkningssammensætning og adfærdsmønstre) påvirker hinanden, kan modellen understøtte og oplyse dialogen mellem de mange forskellige aktører, som byplanlægning omfatter. Med en relaterbar bymodel – dvs genkendelig i udseende og med simuleret liv – kan konsekvenser af forslag simuleres, så modellen viser, hvad der sker med luftforurening, hvis træerne vokser over 5 meter, tryghedsindexet blandt cyklister, hvis letbanen kommer for tæt på, eller bustrafikken i Øgaderne, hvis Vesterbro Torv lukkes af.

   

  Formål

  Projektets produkt skulle være en digital tvilling af udvalgte rum i Aarhus by. Denne tilnærmelsesvist identiske bykopi fungerer som en kæderække af databaserede simuleringer, der samles, og visualiseres i dynamisk 3D model. Ved at vise hvordan trafikale, meteorologiske og geosociologiske parametre (fx befolkningssammensætning og adfærdsmønstre) påvirker hinanden, kan modellen understøtte og oplyse dialogen mellem de mange forskellige aktører, som byplanlægning omfatter.

  Med en relaterbar bymodel – dvs genkendelig i udseende og med simuleret liv – kan konsekvenser af forslag simuleres, så modellen viser, hvad der sker med luftforurening, når træerne vokser over 5 meter, tryghedsindexet blandt cyklister, når letbanen kommer for tæt på, eller bustrafikken i Øgaderne, når Vesterbro Torv lukkes af.

   

  Partnere / Organisering

  Projektejer: Digital Vlaanderen

  Derudover er en lang række byer og parter involverede, herunder:

  Vidzeme, Letland
  Plzen, Tjekkiet
  Bologna, Italien
  Rotterdam, Holland
  Porto, Portugal
  Digital Vlaanderen
  OASC
  ECSA
  Digital Vlaanderen
  OASC
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  V-ICT-OR.be
  LOLA
  21c Consultancy Ltd
  virtualcitysystems GmbH
  IMEC
  UTRIUSQUE s.r.o.
  FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA
  Transport Mobility Leuven
  Athens Technology Center
  VITO

   

  Støtte

  Moderprojektet har en økonomi i størrelsesordenen €11 millioner.

   

  Periode

  Moderprojektet forventes at forløbe over 36 måneder.

   

  Kontaktperson

  Mathilde Epstein Bech

  Læs mere om projektet her.

   

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023