Gå til hovedindhold

Afprøvning af anvendeligheden af Google Glass i Aarhus Kommune

Projektet skulle afprøve og skabe viden om Google Glass' anvendelighed i kommunal kontekst med henblik på idéudvikling til videre anvendelse i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Arbejdsgruppen havde til opgave at iværksætte en brugeranalyse på udvalgte områder gennem feltarbejde med antropologisk tilgang. På baggrund heraf blev tre cases udvalgt.


  Igennem flere iterationer af test med prototyper - rapid prototyping, fungerende eller detaljerede prototyper - blev det videre udviklingspotentiale evalueret, og muligheden for videreudvikling blev overvejet.


  Google Glass-projektet var et projektsamarbejde, der er funderet hos ITK og involverer magistratsafdelingerne Teknik og Miljø og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune samt eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Katapult Group i Atlanta.


  Projektet løb fra august 2015 – april 2016 og blev støttet af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje under Aarhus Kommune.


  Projektorganisering


  Styregruppeformand
  Bo Fristed (MKB)


  Styregruppe:
  Anne Vest Hansen (MKB)
  Søren Dall-Hansen (MTM)
  Poul Martin Christensen (MSO)
  Ivan Kjær Lauridsen (MSO)


  Projektledere
  Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk (MKB)


  Arbejdsgruppe
  Mette Halkier Laurien (MSO)
  Tilde Ølholm (MTM)
  Joachim Svendsen (MKB)


  Projektpartnere
  Katapult Group i Atlanta
  Støtte
  Projektet blev støttet af Velfærdsteknologi-puljen under Aarhus Kommune.


  Kontakt
  Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk (MKB)

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023