Gå til hovedindhold

Samarbejdskompasset

Med Aarhuskompasset som ny forståelsesramme blev det første konkrete værktøj, Målkompasset, udviklet. Som opfølgning har CFIA hjulpet med at udvikle Samarbejdskompasset – principper for hvordan samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mfl. ser ud, når det fungerer godt.

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Aarhuskompasset er Aarhus Kommunes forståelsesramme, og definerer hvordan medarbejdere skal prioritere og orientere sig for at skabe værdi. En af de områder som man gerne vil prioritere, er at være gode til at facilitere samarbejder med borgere og organisationer. Det kan imidlertid være en udfordring at omsætte værdisæt til konkrete handlingsplaner, som sikrer at man skaber de bedste forudsætninger for samarbejder. Dette behov forsøger Samarbejdskompasset at imødekomme.

   

  Formål

  Udviklingsarbejdet har haft til formål at imødekomme det store fokus, der lige nu er på bedre borgersamarbejde, både politisk, i organisationen og blandt borgere og aktører i det omgivende samfund.  Opgaven har været at undersøge feltet gennem interviews og på baggrund heraf udvælge og udvikle materialer og tiltag, der kan hjælpe de mange i organisationen med, hvordan vi konkret ’indleder ethvert samarbejde med at sætte sig i den andens sted’?

  Samarbejdskompassets formål er at:

  • gøre det let for ledere og medarbejdere at komme i gang. Hvordan gør man, når vi skal starte et hvert samarbejde med at sætte os i den andens sted samt lytte og løse på måder, der skaber større værdi?​

   

  • understøtte mod, engagement og handlekraft til at bruge Aarhuskompasset i måden, vi arbejder på. ​

  • kunne bruges på alle niveauer og på tværs. Vi er hinandens forudsætning for at lykkes med at skabe større værdi. Både når vi lokalt skal forny den daglige drift, og når vi skal arbejde sammen på tværs omkring de vilde problemer​. Også her er det afgørende at starte med at sætte os i den andens sted.

   

  • være et materiale, der kan skabe refleksion, når man som medarbejder samarbejder både internt og med parter uden for kommunen.

   

  Partnere og organisering

  I samarbejde med Borgmesterens afdeling har CFIA lavet interviews og hjulpet med at trække indsigter ud til syv overordnede principper for bedre borgersamarbejde.

  Herefter er teksten omsat til fysiske principper, med fokus på at både form og indhold skulle skabe inspiration og pirke til både nysgerrighed, refleksion og provokation.

  Principperne består af kort med beskrivelse og refleksionsspørgsmål, der alle folder forskelligt ud og afslører et individuelt element der hjælper brugeren til at huske princippet, understreger pointerne, eller pirker til selvindsigten. 

  Samarbejdskompasset er trykt i 3000 eksemplarer, klar til uddeling på tværs af alle kommunens afdelinger.

  De konkrete partnere er:

  Trine Kiil Naldal, Specialkonsulent, Borgmesterens Afdeling

  Ina Bøgelund Eskildsen, Chefkonsulent og programleder ift. Aarhuskompasset, Borgmesterens Afdeling 

   

  KONTAKT

  Stine Vilhelmsen vstm@aarhus.dk

  Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk

   

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023