Gå til hovedindhold

Mangfoldigt Og Attraktivt Bispehaven

Bispehaven i Aarhus Vest skal omdannes og nye kvarterer skal bygges. Men hvad skal der til for at kunne tiltrække nye målgrupper til området? Hvad skal et nyt kvarter kunne tilbyde og hvilke barrierer kan der være? CFIA har sammen med afdelingen for Integration og Bydelsudvikling arbejdet på at finde svar på de spørgsmål.

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Aarhus skal være en god by for alle. Det er målet der ligger til grund for de forandringer som bl.a. skal ske i Bispehaven i Aarhus Vest. Udviklingsplanerne for området bygger på en præmis om, at andelen af alment boligbyggeri højest må udgøre 40% - i dag er det tal 90%. Målet skal nås ved nedrivninger, renoveringer og nybyg af boliger, der skal tiltrække flere ressourcestærke beboere til området. At tiltrække flere ressourcestærke beboere er en udfordring, som kalder på dybdegående indsigter i de forskellige målgruppers liv og værdier. CFIA bidrager til opgaven med deres kompetencer og metoder til at opnå dyb forståelse af mennesker.

   

  Formål

  CFIA har afholdt dybdegående kvalitative interviews med i alt 28 personer. De fleste indsigter er indhentet gennem fokusgruppeinterviews, mens enkelte deltagere er interviewet enkeltvis. Fokusgruppernes styrke er, at de skaber dialog mellem deltagerne, som også reflekterer over andre deltageres svar. Alle interviews blev udført fysisk og indeholdt en blanding af spørgsmål understøttet af visuelt materiale (billeder) og individuelle øvelser. At inddrage visuelt materiale i samtalen, understøtter refleksioner hos deltagerne og kan gøre det lettere at respondere på spørgsmål og kommentarer, fordi der er noget konkret at forholde sig til. Det giver indsigter, som ellers ville være sværere at komme frem til, samtidig med at der i gruppen opstår bedre forståelse, når alle kan henvise til noget bestemt. Billeder kan vække reaktioner hos deltagerne, om fx omgivelser eller situationer, som ellers ville være svære at forestille sig, og samtalen kan derfor være mere håndgribelig, og bidrage med konkrete input til det fremadrettede arbejde.

  Samarbejdet har resulteret i en rapport med grundige og nuancerede indsigter i de målgrupper, som man ønsker at tiltrække til området. Hertil indeholder rapporten en række anbefalinger, som kan øge chancerne for at tiltrække ressourcestærke personer. Rapporten vil være med til at sikre, at visionen og den særlige identitet for kvarteret kan realiseres. Rapporten indeholder indsigter der handler om målgruppernes holdninger til bl.a. boligernes udtryk, forholdet mellem det private uderum og fællesarealer og ønsker til nabofællesskab. Resultaterne vil indgå som baggrundsmateriale til en ny kvartersplan, som indeholder principper for arkitektur, omfang, byrum, byliv, marked og målgrupper og skal sikre at visionen og den særlige identitet for kvarteret kan realiseres.

   

  Parter/Organisering

  Cecilie Have Hørlyck, Konsulent og arkitekt, Integration og bydelsudvikling, Borgmesterens Afdeling

  Nikolaj Sloth Laursen, Konsulent, Integration og bydelsudvikling, Borgmesterens Afdeling

   

  Kontakt

  Sara Brixen

  brsar@aarhus.dk 

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023