Gå til hovedindhold

Dilemmadialoger

Med udgangspunkt i de fire nye veje fra Aarhuskompasset: lytte, løse, lære og lede, skal Dilemmadialoger hjælpe os til indledende at forstå, hvorfor vi kan være uenige og hvordan vi ved at lytte, sådan rigtigt, kan skabe bedre tværgående forståelse og i sidste ende løsninger, som skaber værdi for flere.

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Dilemmadialoger er stillet som opgave af Direktørgruppen på baggrund af efterspørgsel fra flere faglige organisationer. CFIA er inddraget som hjælp til at give form til værktøjet, som baserer sig på etiske teorier og kendte lytte-øvelser.

  Uddrag af byrådsindstillingen:

  ”For at kunne arbejde med de grundlæggende antagelser, skal der også etableres rum for dialog om de dilemmaer, der vil opstå med Aarhuskompasset.

  Det kan bl.a. være via forsøg med dialogfora, hvor dilemmaer, der handler om værdi for borgerne og samfundet, kan drøftes grundigt med respekt og forståelse for forskellige ståsteder og med alle relevante parter om bordet.”

   

  Formål

  Eftersom Aarhus-Kompasset udstikker retningslinjer som prioriterer værdi, er det selvfølgelig vigtigt at kune navigere i hvordan man håndterer det når der kan være forskellige opfattelser af hvad 'værdi' er, og hvordan man bedst understøtter den. Dilemmadialoger er en prototype på et faciliteringskit til brug på tværs af hele organisationen. På baggrund af flere workshops er der udviklet et fysisk sæt bestående af en facilitatorguide, en plakat med guide til ’aktiv lytning’, hjælp til at beskrive dilemmaer og perspektiver på disse samt tre etiske ”ståsteder” til brug på gulvet i en samtale omkring forskellige forståelser af et konkret dilemma.

   

  SAMARBEJDSPARTNER

  Trine Kiil Naldal, Specialkonsulent, Borgmesterens Afdeling

  Ina Bøgelund Eskildsen, Chefkonsulent og programleder ift. Aarhuskompasset, Borgmesterens Afdeling 

   

  Periode

  Faciliteringskittet testes lige nu forskellige steder i organisationen hos ledere og medarbejdere tæt på driften. Med udgangspunkt i tilbagemeldinger skal løsningen rettes til og udvikles videre.

   

  Kontakt

  Stine Vilhelmsen vstm@aarhus.dk

  Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023