Gå til hovedindhold

Udstilling af badevandstemperaturer og vandmiljø

Der eksisterer ikke reelle eller realtidsmålinger af eksempelvis badevand i Aarhus Kommune. Interessenter må grave prognoser, m.m. frem på tværs af systemer i lukkede miljøer. Projektet ønsker at gøre denne data tilgængelig for borgere, forretningsliv og andre aktører.

 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Der eksisterer ikke reelle eller realtidsmålinger af eksempelvis badevand i Aarhus Kommune. Interessenter må grave prognoser, m.m. frem på tværs af systemer i lukkede miljøer. Projektet ønsker at gøre denne data tilgængelig for borgere, forretningsliv og andre aktører.

  Kommuner og forsyningsselskaber investerer hvert år store beløb i at arbejde med data for at træffe de bedste mulige beslutninger i forhold til klimatilpasning og miljøhensyn. Der findes data og information i de nationale databaser, men der vil altid være et behov for at supplere de nationale data med hyper lokale data. De hyperlokale datasæt vil desuden kunne blive spillet ind, der hvor der ellers kun kan fremskaffes prognoser, hvilket på sigt kan skabe en øget datakvalitet, oplysning, synliggørelse og evt. innovationsfremme.

   

  Formål

  Oplysninger om eksempelvis vandtemperatur, vind og ”sol-index” ved badestrande kan findes, men er svært tilgængelige og eksisterer i hvert deres data-system, eller i 'siloer'. Derudover er dataene ofte forbundet med prognoser, og udstilles ikke som reelle eller realtidsmålinger, hvilket resulterer i at de ikke nødvendigvis er retvisende. 

  I første omgang vil projektet udarbejde et proof-of-concept for dataudveksling mellem Aarhus Kommune (AAK) og Aarhus Vand (AAV) via AAKs OS2IoT-platform. Badevandsdataene (eks. badevandstemperatur) skal gøres let tilgængelig for borgere via webapplikation, samt deles med omverdenen via Open Data DK.

  Indsatsområdet består af 3 hovedinitiativer:

  1. Udvikling af proof-of-concept (PoC) for dataudveksling for IoT-data mellem AAK og AAV via OS2iot, samt udstilling af data til borgere. Der vil blive opsat IoT-sensorer ved badeområder i kommunen, med dette formål.
  2. Sammenstilling af badevandsmålinger/data med hele vandkredsløbet (vandløb, kloak, grundvand, m.m.), og deres indbyrdes relation. Det forventes at der også opsættes enkelte sensorer i disse områder, hvis de ikke allerede er dækkede.
  3. Projektet skabes med fokus på open-source og åbne data for at sikre at kode, data og platforme kan genbruges og udstilles på tværs.

   

  Partnere og organisering:

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Vand og Innovationsmotoren.

   

  Støtte:

  Projektets midler er ansøgt gennem Innovationsmotoren.

   

  Kontaktperson

  Daniel Jung Moltzen, faglig leder (IoT Kompetencecenter)

  danmo@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023