ITK Innovation består af Center for Innovation i Aarhus (CFIA) og Aarhus City Lab (AACL).

CFIA er Aarhus Kommunes innovationscenter med den overordnede ambition om, at styrke innovationskraften på tværs af Aarhus Kommune. CFIA tager sit afsæt i anerkendte innovations- og designmetoder og besidder en alsidig værktøjskasse til at arbejde systematisk med alle led i innovationsprocessen fra definitionsfasen til realisering eks. afdækning af brugerindsigt og -behov, samskabelse, ideudvikling, prototyping og test.

Det vi gør:

  • Fælles mødested og værksted - CFIA stiller drop-in arbejdspladser og kreative workshop-faciliteter til rådighed.
  • Indgår som innovationspartner - CFIA er en attraktiv og professionel innovationspartner på tværgående projekter/indsatser under rammen af 'Fælles om Aarhus'. Tilbyder projekt- og programstøtte, design sprints, sparring samt konceptudvikling, design og test af prototyper.
  • Styrker innovationskapacitet og opbygger innovationskraften i AAK - udbyder kompetenceforløb i innovationsmotoren, afholder inspirationsoplæg og -arrangementer.

Aarhus City Lab skal styrke Aarhus Kommunes innovation, udvikling og anvendelse af løsninger baseret på relevante og fremspirende teknologier. 

Formålet er at skabe større synlighed om mulighederne - og adgangen til - Aarhus Kommune som test- og udviklingspartner indenfor teknologi og digitalisering. Derudover skal arbejdet skabe øget innovation i kernedriften gennem bedre, billigere og mere bæredygtige løsninger med udgangspunkt i konkrete udfordringer og Aarhus Kommunes vilde problemer.

Det vi gør:

  • AACL forbinder Aarhus Kommune og eksterne aktører (private virksomheder, vidensinstitutioner og borgere), som vil udvikle og teste nye løsninger af i en offentlig kontekst.
  • AACL har fokus på at skabe større synlighed om og adgang til Aarhus Kommune som test- og udviklingspartner.  
  • AACL opbygger og udbygger et katalog over testsites og mulige områder, hvor demonstrations og udviklingsprojekter kan være relevante
  • AACL er aktiv medspiller i relevante projekter - både regionalt, nationalt og internationalt.

 

 

Afdelingsleder, Innovation

Jesper Algren
Telefon: 
Mail: ajekr@aarhus.dk