ITK-DIGITAL varetager vedligehold af it-systemer i Magistraten for Kultur og Borgerservice (MKB), og har teknisk systemejerskab for alle IT-systemer i MKB. MKB understøttes med IT-sikkerheds- og GDPR-aktiviteter, og betjenes med digitaliseringsunderstøttelse adhoc.

Afdelingen understøtter IT-indkøb, IT-infrastruktur på Dokk1, biblioteksspecifik IT, har ansvar for bibliotekssystemet, samt systemejerskab for www.aakb.dk. Drift af Fælles Bibliotekssystem, Intelligent Materialestyring samt Åbne Biblioteker samt selvbetjening er nogle af hovedopgaverne. 

SmartDrone Aarhus faciliteres også af afdelingen.

Der ydes grafisk assistance til kommunen til udarbejdelse af design, logo og identitet, samt tilrettelæggelse og udførelse af trykopgaver.

 

Afdelingsleder, ITK Digital

Tonny Jensen
Telefon:  +45 41 85 66 99
Mail: tj@aarhus.dk

 

Brug for tryk? Så besøg Grafisk Service.