Gå til hovedindhold

Om ITK

ITK er Aarhus Kommunes afdeling for Innovation, Teknologi og Kreativitet.

I dag er både by og borgere mere digitale end nogensinde, og ITK arbejder for at finde de løsninger, der bedst favner morgendagens udfordringer og vores fælles hverdag.

 • Læs op

Indhold

  ITK er Aarhus Kommunes afdeling for Innovation, Teknologi og Kreativitet.


  Både vores by og vores borgere er mere digitale end nogensinde og fremtiden trækker blot mere i den retning. ITK arbejder for at finde de løsninger, der bedst favner morgendagens udfordringer og vores fælles hverdag, og som understøtter de nationale og lokale strategier. Vi er helt overbeviste om, at digitalisering, teknologi og nye innovative måder at se den offentlige opgaveløsning på, kan være med til at forme fremtiden i den rigtige retning. 

  ITK er en kommunal enhed, placeret i Kultur og Borgerservice. Vi løser opgaver for Kultur og Borgerservice, men også for resten af kommunen, i kommunale fællesskaber og internationalt – ikke mindst i EU-regi. 

  Vi er ca. 80 engagerede medarbejdere, med en usædvanlig bred palette af kompetencer. Vi er organiseret i 5 afdelinger og en stabsfunktion. 75% af vores aktiviteter er dækkede udenfor det vi kalder ”rammen”.  

  Med Smart City-begrebet som udgangspunkt, igangsætter vi nye projekter, for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by og borger. 

  Med et konstant fokus på inddragelse af borgere, medarbejdere og andre interessenter bestræber vi os på at bidrage til innovation af og i den offentlige sektor. 

  Vi formidler kultur og medier på nye måder, og vi understøtter medborgerskab – også (måske især) digitalt. 

  Vi udvikler nye digitale services, innovationsmetoder og Smart City-løsninger og arbejder på tværs med open data, open source og nye teknologier.  

  Åbenhed og deling er centrale værdier for os. 

  Sidst opdateret: 20. december 2023