Gå til hovedindhold

Innovation

Arbejder du med innovationsprojekter i Aarhus Kommune? Så kan du bruge Aarhus City Lab og CFIA.

  • Læs op

Indhold

    ITK Innovation består af Center for Innovation i Aarhus (CFIA) og Aarhus City Lab (AACL).

    CFIA er Aarhus Kommunes innovationscenter med den overordnede ambition om, at styrke innovationskraften på tværs af Aarhus Kommune. CFIA tager sit afsæt i anerkendte innovations- og designmetoder og besidder en alsidig værktøjskasse til at arbejde systematisk med alle led i innovationsprocessen fra definitionsfasen til realisering eks. afdækning af brugerindsigt og -behov, samskabelse, ideudvikling, prototyping og test.

    Det vi gør:

    • Fælles mødested og værksted - CFIA stiller drop-in arbejdspladser og kreative workshop-faciliteter til rådighed.
    • Indgår som innovationspartner - CFIA er en attraktiv og professionel innovationspartner på tværgående projekter/indsatser under rammen af 'Fælles om Aarhus'. Tilbyder projekt- og programstøtte, design sprints, sparring samt konceptudvikling, design og test af prototyper.
    • Styrker innovationskapacitet og opbygger innovationskraften i AAK - udbyder kompetenceforløb i innovationsmotoren, afholder inspirationsoplæg og -arrangementer.

    Aarhus City Lab skal styrke Aarhus Kommunes innovation, udvikling og anvendelse af løsninger baseret på relevante og fremspirende teknologier. 

    Formålet er at skabe større synlighed om mulighederne - og adgangen til - Aarhus Kommune som test- og udviklingspartner indenfor teknologi og digitalisering. Derudover skal arbejdet skabe øget innovation i kernedriften gennem bedre, billigere og mere bæredygtige løsninger med udgangspunkt i konkrete udfordringer og Aarhus Kommunes vilde problemer.

    Det vi gør:

    • AACL forbinder Aarhus Kommune og eksterne aktører (private virksomheder, vidensinstitutioner og borgere), som vil udvikle og teste nye løsninger af i en offentlig kontekst.
    • AACL har fokus på at skabe større synlighed om og adgang til Aarhus Kommune som test- og udviklingspartner.  
    • AACL opbygger og udbygger et katalog over testsites og mulige områder, hvor demonstrations og udviklingsprojekter kan være relevante
    • AACL er aktiv medspiller i relevante projekter - både regionalt, nationalt og internationalt.

     

     

    Afdelingsleder, Innovation

    Jesper Algren
    Telefon: 
    Mail: ajekr@aarhus.dk

    Vil du vide mere? Så besøg Center For Innovation Aarhus' hjemmeside og Aarhus City Lab.

    Sidst opdateret: 26. januar 2024