SCORE er et EU finansieret projekt med ni deltagende byer og tre universiteter. Det gælder: Amsterdam, Aarhus, Aberdeen, Bergen, Bradford, Dordrecht, Ghent, Gøteborg, Hamborg, Amsterdam Universitet, Aarhus Universitet og Bradford Universitet. 

Partnerne udvikler nyskabende løsninger på baggrund af åbne data og har fokus på deling af indsigt og metoder til udvikling af bedre offentlige tjenester. Det kan for eksempel være i form af bedre bæredygtig mobilitet og administration af samme, forbedret luftkvalitet og oversvømmelsesregistrering.

SCORE har været aktivt siden 2017 og forventes afrundet sidst i 2022. I projektets sidste år er ITK gået over til en teknisk rådgivende rolle, og agerer sparringspartnere for projektets øvrige deltagere. 

Du kan læse mere om SCORE på projektets hjemmeside, eller finde information om projektets opstart i denne sides arkiv.