ITK afprøver nye teknologier i projektsammenhænge. Et eksempel på dette er pilotprojektet Virtual Reality (VR) i Aarhus Kommune, der har undersøgt potentialet i anvendelsen af VR teknologi i udvalgte cases indenfor tre kommunale fagområder.


VR rummer et stort potentiale for at bringe værdi til mange forskellige områder. Det kan sættes op for få midler og tilbyder en meget effektiv eksponeringstræning indenfor bl.a. angsthåndtering og konflikthåndtering.


Der blev udviklet og afprøvet VR prototyper til tre cases:
- Smerte- og angstafledning ved tandbehandling af børn med Tandplejen i Aarhus
- Bustræning af unge med fx social angst i samarbejde med Ungdomscentret
- Konflikttræning som kompetenceudvikling til at håndtere stressede situationer, der involverer børn og unge med udfordringer - Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR)


Målet med projektet
Det er målet at etablere en forståelse for mulighederne og udfordringerne ved brug af VR teknologien inden for de tre fagområder, hvilket konkret er sket ved at udvikle koncepter og første-stadie prototyper til de tre områder og derefter teste dem med målgruppen.


Til slut analyserede projektdeltagerne gevinstpotentialet for de tre cases og vurderede om teknologien og scenarierne kan anvendes bredt i en kommunal sammenhæng - og om det på sigt kan betyde lettere arbejdsgange og udmønte sig i besparelser.


Projektpartnere
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus
Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus
Virksomheden Kanda.

Støtte
Projektet er støttet af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje.


Projektperiode
Juni 2017 – februar 2018


Kontakt
Projektleder Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk