Udover at kunne blive kigget på og oplevet, har kunst potentiale til at bidrage til brugerinvolvering samt udvikling af teknologier og vores
brug af dem. Det er netop kunstens potentiale i forhold til teknologisk innovation VERTIGO projektet undersøgte. Hvordan kan kunst
bidrage til at skabe større bevidsthed om de teknologiske løsninger i Aarhus? Og hvordan kan kunsten være med til at engagere borgerne i
eksperimenter med byens teknologi?


VERTIGO var et europæisk udviklingsprogram under START (Science, Technology and the ARTS), der giver støtte til og koordinerer
kunstnerophold, hvor en eller flere kunstnere i en periode bor og arbejder et givent sted på et givent projekt. Med VERTIGO skabtes der
forbindelse mellem teknologi, kunst og innovation, og de mennesker der arbejder med de forskellige felter. Et teknologisk projekt blev
parret med en kunstner, der producerede et originalt kunstværk med udgangspunkt i de teknologier og udfordringer, byen eller projektet
giver.


På den måde skulle VERTIGO være katalysator for nye synergier mellem eksempelvis kunstner, kulturinstitutioner, forsknings- og
udviklingsprojekter indenfor informations- og kommunikationsteknologi, virksomheder og fonde.


Smart City kunst i Aarhus
I Aarhus ønsker vi at skabe større opmærksomhed og bevidsthed om Aarhus City Lab og stedets muligheder. Aarhus City Lab er et
offentligt byrum ved havnefronten, hvor kommunen har installeret en lang række sensorer, der indsamler data om fx trafik, luftkvalitet og
bevægelse i byen. Stedet bruges til at eksperimentere med og teste nye teknologiske løsninger og systemer, de såkaldte Smart City
løsninger.


Men hvordan får vi gjort Aarhus City Lab til det mødested for by-eksperimenter, kunstværker og brugerinvolvering, som vi ønsker?
Hvordan kan et tilsyneladende ikke-teknologiaktiveret offentligt rum inddrage borgerne i Smart City konceptet? Det er den opgave,
kunstnerne hjalp os med.


Internationale kunstnere på vej til Aarhus
Walid Breidi (FR) og Virgile Novarina (FR) fik til opgave at skabe et samskabende, engagerede og legende interaktivt kunstværk, der
udfordrer borger til at bruge teknologien i byens rum. Målet var at hjælpe borgerne til bedre at kunne forstå og forholde sig til byens Smart City teknologi og City Lab.


De to kunstnere skabte et værk, der satte fokus på søvnens helende, kreative og produktive kræfter. Gennem måling af hjerneaktivitet
ved sovende deltagere, videoprojekter i byrummet og interaktive installationer forbandt de byens sovende gennem byens netværk – og
skabte en drømmende atmosfære i byen.


Projektperiode
Januar 2018 – Juni 2019


Kontakt
Projektleder Michelle Bach Lindstrøm mbm@aarhus.dk


Læs mere
https://vertigo.starts.eu/calls/2017-2/residencies/sleep-in-the-city/detail/