Projektet kørte fra maj 2012 med udarbejdelse af kravspecifikation, EU-udbud, udvikling af nyt system og endelig udrulning til 95 kommuner + Sydslesvig.


Projektet blev styret af KOMBIT.


Leverandør på løsningen er Systematic.


Formål
Projektet havde følgende hovedformål:


1. Sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver
2. Muliggøre effektivisering ved afløftning af hel eller delvis systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder
3. Sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked
4. Skabe et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse
5. Understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek
6. Afløfte den enkelte kommunes udbudsforpligtelse


Målgrupper
Understøtte borgere i søgning og lån af fysiske materialer
Understøtte elever i den danske folkeskole
Understøtte lærernes undervisning gennem håndtering af bookinger
Understøtte ansatte i folkebiblioteker og læringscenter til styring af materialebeholdning og logistik i forbindelse med lån/aflevering af materialer og i håndtering af fællessamlinger for skolerne.


Varighed
Startdato: 01.05.2012
Slutdato: 31.12.2017


Faser
Maj 2012 - Marts 2013: Forberedelse og offentliggørelse af udbudsmateriale
Maj – August 2013: Evaluering og kontraktunderskrivning
August 2013 – december 2016: Udvikling af systemet
August 2015 - efterår 2017: Udrulning


Projektorganisering


Styregruppe:
Peter Egelund, CIO, KOMBIT
Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent, KL’s Kontor for Børn og Kultur
Bo Fristed, IT-chef i Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
jan Henriksen, Børn- og Ungedirektør, Middelfart Kommune (repr. for Børne og Kulturchefforeningen)
Anders Lou, Kommunaldirektør Brøndby Kommune (repr. for Kommunaldirektørforeningen)
Glenn Lervaad-Bjørn, Sekretariatsleder, Danskernes Digitale Bibliotek (observatør)
Jesper Munch Jespersen, KOMBITs projektleder
Per Kjær, Bibliotekernes projektleder


Følgegruppe 1 - Advisory Board:
Dorte L. Børresen, Horsens Kommune
René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns Kommune
Kirsten Fisker, Kolding Kommune
Peter Høgsberg, Holstebro Kommune
Lilli Mortensen, Vejle Kommune, repræsentant for CB
Bente Skøtt Christiansen, Aabenraa Kommune
Lone Thomsen, Randers Kommune
Anton Helms, Odense Kommune
Anna Tolstrup Jensen, Gentofte Kommune


Følgegruppe 2 - Organisation:
Morten Fogh, Aabenraa Kommune
Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg Kommune
Marianne Olsen, Greve Kommune
Pernille Saul, Guldborgsund Kommune
Pia Schack Pedersen, Københavns Kommune
Mogens Vestergaard , Roskilde Kommune
Camilla Johansen, Kolding Kommune


Samarbejdspartnere:
KOMBIT
Systematic
Danskernes Digitale Bibliotek
DBC


Kontakt


Bibliotekernes projektleder: Per Kjær – pkf@aarhus.dk