Baggrund

Som en del af Verdensmål 14 – Livet i havet har Aarhus Kommune arbejdet med muligheder for at begrænse mængden af affald og forurening (fx olie), som flyder langs Aarhus Å og ender i havnebassinet. 

 

Formål

SøRen er etableret som del af et projekt, der skal teste en kombination af forskellige teknologier, som på sigt kan løse opgaver med affalds- og olieopsamling i Aarhus Havn og dermed arbejde for at skabe nye løsninger, der afhjælper forurening af verdenshavene.

Projektet bygger på et netværk af droner på vandet og i luften, som via en meget præcis satellit- og kamerateknologi skal opspore og derefter indsamle spildt olie i havnebassinet, samt regulært affald, der driver fra Aarhus Å ud i havnebassinet. 

Det langsigtede koncept som projektet stiler mod indebærer en kombination af kamerateknologi og ’machine-learning’: en flyvende drone kunne finde oliepletter på vandet og give besked til en sejlende drone, som derefter sejler ud og samler olien op ved hjælp af et såkaldt olieskimmer. De to droner skal bruge TAPAS-netværket i Aarhus (en meget præcis satellitteknologi). Via dette netværk kan dronerne helt præcist lokalisere både oliepletter og hinanden og på den måde samarbejde om at skabe et renere havnemiljø. 

Når de to droner ikke arbejder sammen om at finde og indsamle olie, vil vanddronen, som er døbt ’SøRen’, sejle rundt i havnebassinet ud for å-udløbet og indsamle det affald, der kommer fra åen. Ved hjælp af en "drone-optrækker" kan vanddronen hentes på land, tømmes og lades op, inden den igen skal ud i vandet at samle affald eller olie. 

 

Organisering

Der arbejdes på løsningerne i et internationalt projektsamarbejde mellem ITK Aarhus Kommune, Aarhus Havn, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Ranmarine (NL), Økosafe (DK), Kinetica (US) og Oracle (US). 

 

Støtte

Projektet finansieres af blandt andet SDFE, MTM og Aarhus Havn.

 

Periode

2019-2021

 

Kontakt

Kontakt os gerne for at høre mere på: aarhuscitylab@aarhus.dk