Projektets formål var at undersøge hvilken rolle bibliotekerne kan spille i forhold til podcastmediet, ved at samle en række større danske kommercielle podcast-aktører og mindre uafhængige podcast-aktører til en dialog om fremtidens podcast-landskab.


Mål:
- Gennemføre analyse af udviklingen på podcastområdet og afdække bibliotekernes mulighedsrum
- Udvikle koncepter og prototyper til bibliotekerne via brugerinvolvering og afprøve dem hos målgruppen
- Udforme strategiske anbefalinger for bibliotekernes fremtidige rolle inden for podcastfeltet


Hvorfor er podcasts interessant for bibliotekerne?
For bibliotekerne kan podcastmediet anvendes som et konkret og berigende redskab til at løfte den formidlings- og oplysningsopgave bibliotekerne står med.
Allerede i dag tilbyder en række biblioteker egenproducerede podcasts, fx er ”Bag om København” (Københavns Hovedbibliotek) der er i 2017 blev downloadet 422.326 gange.
Samtidig er podcasts karakteriseret som et åbent og demokratisk medie, der kan involvere borgerne i (sam)skabelsen af podcasts, og dermed understøtte idéen om biblioteket som et medborgerhus.
Samlet set har bibliotekerne en mulighed for aktivt at spille en rolle ved at understøtte og inddrage mediet i forhold til tilgængeliggørelse, kuratering, inspiration og demokratisering.


Tilgængelighed og kuratering centralt for brugerne
Tilgængeligheden af podcasts og brugernes udfordring med at finde relevant podcastindhold var en retningsgivende indsigt i projektet.
Projektet har derfor udviklet og afprøvet en prototype, der fokuserer på:
- At gøre podcasts tilgængelige for biblioteksbrugeren via bibliotekernes hjemmeside
- At hjælpe og inspirere brugerne til at finde noget man vil lytte til
- At understøtte bibliotekernes muligheder for at berige og kuratere podcastindhold
- At skabe relationer mellem podcasts og andre biblioteksmaterialer- og tilbud
- At understøtte en god mobil oplevelse, da podcastlytteren ofte er på farten

Projektpartnere
Københavns Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket
Aarhus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket
Podcastinteressenter: Akkurator, Center for Podcasting, DR, Folkeuniversitetet, Politiken, Radio24Syv

Støtte
Projektet er støttet af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) - https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/

Varighed
Marts 2017 – april 2018

Læs mere
Læs mere om projektet: http://projektbank.dk/podcast-som-aben-og-demokratisk-platform

Kontakt
Projektleder Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk