Baggrund

Forskellige afdelinger i Aarhus Kommune indsamler store mængder data om deres respektive arbejdsområder. Meget af den data er af interesse for forskning og erhvervsliv, og er ikke personhenførbart. Ved at gøre relevante kommunale data tilgængelige og åbne, skaber man muligheder for at dataene kan komme andre til gavn.

ODAA lancerede den 9. april 2013 den første kommunale open data platform i Danmark. Aarhus Kommune var i 2016 med til at starte Open Data DK, en forening af kommuner og regioner der samarbejder om åbne data. Dermed blev byens data flyttet til en fællesoffentlig dataplatform, så åbne data fra kommuner og regioner i dag kan findes ét sted. ODAA var et projekt der lå under Smart Aarhus.

Formål

Igennem en årrække arbejdede ODAA med at gøre kommunale data åbne, og skabe en infrastruktur og arbejdskultur omkring øget dataudstilling. Alle har mulighed for, at bruge åbne data til at forstå byen omkring os og bygge applikationer eller programmer, der gør det bedre, sjovere og nemmere at være borger eller gæst i Aarhus-området.


ODAA arbejdede også på understøtte en højere grad af gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan få ny viden og blive mere aktive medspillere i vores demokrati. Dette arbejde føres i dag videre af andre åbne organisationer, som Open Data DK.

Med Open Data Aarhus’ ophør i 2022, er arbejdet med åbne data lagt ud til håndtering i de enkelte afdelinger i kommunen.

Partnere / Organisering 

  • Styregruppe (Den tværmagistratslige digitaliseringsstyregruppe)
  • Projektejer
  • Projektleder
  • ODAA ambassadørskab

ODAA ambassadørskabet bestod af medarbejdere fra magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune.

 

Støtte 

ODAA blev frem til 1. april 2016 finansieret af IT-puljen og Erhvervspuljen fra Aarhus Kommune samt EU-midler. I 2018-2022 blev der bevilget finansiering fra den tværmagistratslige Digitaliseringsstyregruppe i Aarhus Kommune.

 

Periode

2013-2022

 

Kontaktperson

Birgitte Kjærgaard

bikj@aarhus.dk