Udfordringer for smart city-tjenester
Flere og flere byer er begyndt at tilbyde borgerne services baseret på store mængder realtidsdata. Men en række problemstillinger står i vejen for at indføre smart city-applikationer.


Det er for eksempel vanskeligt at samkøre data fra forskellige kilder, ligesom det er en udfordring at udtrække opdaterede realtidsdata fra store, dynamiske datakilder. I dag imødegår man som oftest udfordringerne ved at udvikle løsninger til specifikke formål, hvilket blot fører til siloarkitektur.


En ny dataplatform
For at bygge bro mellem teknologier og domæner, måtte projektet udvikle en skalerbar, fleksibel og robust platform, der skulle gøre det muligt:
- at virtualisere data fra forskelligartede datakilder
- at analysere store datamængder
- at udvikle semantiske værktøjer, så data kan fortolkes af en computer
- at udvikle realtids-applikationer til smart cities, som er baseret på intelligente genbrugskomponenter


Aarhus Kommunes rolle
Aarhus Kommunes rolle var at kortlægge en byernes behov til en ny dataplatform. Det skete bl.a. gennem indsamling og analyse af scenarier fra interessenter i IOT Crawler-projektet.


Denne tilgang gør, at platformen vil have større gennemslagskraft i den virkelige verden, idet kravene til platformen er defineret ud fra virkelige udfordringer.


Yderligere leverer Aarhus Kommune reel by-data fra byens Open Data portal www.odaa.dk.


Projektorganisering


Projektpartnere:
Aarhus Universitet
Siemens Romania
Aarhus Kommune
University of Surrey


Støtte

Projektet blev støttet af EU, FP-7.


Kontakt

Sebastian Holmgaard, sech@aarhus.dk