Baggrund

Børnehaver og biblioteker har længe udtrykt ønske om en digital løsning for børnehaver, og derfor har projektet udviklet og afprøvet et formidlingstilbud med loginløsning til institutioner, så pædagoger kan at skabe gode læseoplevelser via digitale bøger.

 

Formål

Formålet med formidlingstilbuddet er at skabe læselyst og sprogstimulering hos førskolebørn med "digitale bogkasser", der er lettilgængelige for pædagoger i børnehaver. Alle landets kommuner får med BørnehaveReolen mulighed for at give børnehaver adgang til eReolens ebøger og lydbøger gennem institutionslogin. Koncepterne er udarbejdet, så de på en praksisnær og brugbar måde inspirerer til nye, sjove måder at arbejde med digitale bøger. I tilbuddet findes ideer til remselege, kreative aktiviteter og vejledninger til digital læsning, som kan sætte skub i snakken om bøgernes universer og karakterer.

 

Partnere / Organisering 

• Silkeborg Bibliotekerne
• Herning Bibliotekerne
• Aalborg Bibliotekerne

 

Periode

2021-2022

 

Kontaktperson

Dagmar Marie Lund Seeberg