Vidste du, at ITK Aarhus Kommune har et lille team kaldet ’Futures Lab’, der arbejder med EU-funding og ledelse af projekter og innovation med morgendagens digitale teknologier?  

FuturesLabs formål er at sikre, at ITK og Aarhus Kommune deltager i førende, internationale samarbejder på Smart- City-området med omdrejningspunkt i 'fremtidens' løsninger indenfor bl.a. IoT, data, AI og robotter.  

Vi arbejder i to spor, der krydser og overlapper: ledelse og koordinering af flere enkeltstående projekter ved siden af løbende funding og etablering af endnu flere projekter de kommende år.

Hvordan måler vi værdien af vores arbejde? Det gør vi bl.a. gennem en høj grad af borgerinvolvering samt tilvejebringelse af åbne, gennemsigtige og ’interoperable’ digitale løsninger til gavn for europæiske byer. 

Vil du arbejde sammen om fremtidige EU-finansierede-innovationsprojekter? Så er du meget velkommen til at kontakte vores team; Rina, Mathilde, Johanne og Søren.

Fra venstre: Rina, Søren, Mathilde og Johanne