De fremspirende teknologier skal udforskes og afprøves som mulige redskaber i fremtidens kommunale opgaveløsning, og vi skal tage dem i anvendelse der, hvor de allerede nu kan give konkret værdi. Vi muliggør med andre ord morgendagens digitaliseringsindsats.

Vi samarbejder bredt på tværs af forvaltningsområder i Aarhus Kommune og med andre aktører både regionalt, nationalt og internationalt.

Vores fokus- og indsatsområder er aktuelt: 

  • At etablere og drive et projektudviklingsteam, der udvikler relevante projekter, etablerer værdiskabende samarbejder og tiltrækker eksterne midler (EU, DK, regionalt, lokalt) til ITK, Aarhus Kommune og GovTech Midtjylland.
  • at etablere og drive et tværgående IoT Lab, der skal modne IoT som værktøj på teknisk såvel som organisatorisk plan og understøtte projekter på tværs af hele organisationen.
  • At drive det regionale teknologi-arbejdsfællesskab GovTech Midtylland, hvor vi på tværs af 16 kommuner og Region Midtjylland arbejder for at bringe ny teknologi ud i konkret, værdiskabende anvendelse. 
  • At understøtte Smart Aarhus-arbejdet, herunder at bidrage til den tekniske udvikling af kommunens Smart City-infrastruktur og -testfaciliteter. 
  • At være proaktiv på at opsøge og dele viden om ny teknologi.

I ITK TECHLAB er det vores ambition at skabe løsninger, der effektiviserer morgendagens kommunale opgaveløsning og udvikle nye teknologisk understøttede redskaber til kommunens medarbejdere. Samtidigt arbejder vi for at styrke innovationskraften internt og på tværs af Aarhus Kommune med fokus på aktiviteter, der peger ind i kommunens maskinrum.

 

 

 

Afdelingsleder, ITK TechLab

Lasse Ziska
Mail: zla@aarhus.dk