Undervandsdronen inspicerer stenrevet ved Aarhus Ø

Hvis man nu for tiden går ned for enden af Aarhus Ø, vil man lægge mærke til en pram lastet med store sten og gravemaskiner. De er i færd med at lægge sten ned på bunden for at udvide stenrevet ud for Aarhus Ø, og i den forbindelse var Teknik og Miljø ude for at bese de ældre dele af revet sammen med rådmand Nicolaj Bang. ITK assisterede med undervandsdronen, som skulle være gruppens øjne under vandet.

En tur i det grønne. Dronefører: Dennis Borup Jakobsen

Aarhus Kommune og Danmarks Naturfredningsforening begyndte at lægge sten ned i 2013, og det er tydeligt at se virkningen når dronen dykker ned med sit kamera. De frodige tangskove først i videoen står i skarp kontrast til månelandskabet længere ude i bugten, hvor det er småt med holdepunkter for tang og derfor også hårde forhold for dyr som har brug for tang til føde og skjulesteder.  

Fra 1930’erne til 1960’erne blev der fisket mange natursten op af Aarhus bugt til brug i byggeprojektet, hvilket har medført at en del levesteder for plante- og dyreliv blev ødelagt. I forbindelse med anlæggelsen af Aarhus Ø, er der dukket en del af disse op igen, som nu løbende bliver integreret i det nye rev.

Undervandsdronen indgår i ITK's bestand af droner, som også inkluderer sejlende og flyvende droner.