Robotter kan også hjælpe med den grønne omstilling

Professor i robotteknologi Henrik Christensen (UC San Diego), taler på Vilde Robotter

At kommunerne de kommende år står over for nogle store og vilde udfordringer er efterhånden en slet skjult hemmelighed. Alt fra klimaindsats til rekrutteringsudfordringer og unges stigende mistrivsel kalder på nye løsninger og andre måder at arbejde på i kommunerne. Samtidigt rykker forskellige teknologier hele tiden barren for, hvilke muligheder teknologien giver for den offentlige opgaveløsning. 

Robotteknologi er for så vidt ikke et nyt område for kommunerne. Gennem flere år har kommunerne eksempelvis arbejdet med velfærdsteknologi som et område, hvor man har set nærmere på teknologiske løsninger i plejesektoren, men også til vedligehold og drift af byen, eksperimenterer man med forskellige robotløsninger.  

”Teknologi rummer et kæmpe potentiale til at blive gamechanger i den grønne omstilling. Alle mobile robotter, vi arbejder med kører eksempelvis på strøm, så de er med til at løse opgaver i byen uden at udlede CO2. Og derudover kigger vi ind i en fremtid, hvor teknologi – bredt set – kommer til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling i alt fra produktion af energi til nye mobilitetsformer. Det skal vi turde være nysgerrige på – og en vej til at udforske potentialet er gennem mobile urbane robotter,” siger Bo Fristed, der er chef for ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet) i Aarhus Kommune. 

Test og udvikling i fokus 

En hjørnesten i Aarhus Kommunes arbejde med robotteknologi er at være test og udviklingspartner for de virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige instanser, der arbejder med robotteknologi. Det gør man blandt andet gennem et stort EU-projekt – CitCom.ai – som netop skal udvikle testfaciliteter inden for robotter og kunstig intelligens. 

”Med udviklingen af kunstig intelligens ser vi eksempelvis helt nye perspektiver for, hvordan robotteknologi kan bringes i spil i forskellige sektorer i de kommunale velfærdsydelser. Derfor er det også vigtigt, at kommunerne tager ansvar ved at gå foran, og er med til at sætte retning for, hvordan robotteknologien kan og skal bruges i fremtiden,” siger Bo Fristed. 

Styrkede testfaciliteter giver både kommunerne og virksomhederne mulighed for at finde og forfine de teknologier, der kan være relevante i morgendagens kommune.  

”Blandt andet derfor afholdte vi festivalen ’Vilde Robotter’ her i august. Det er vigtigt, at der kommer konkrete billeder på teknologien, og at vi får et fælles billede af, hvad den kan være med til at løse. Så kan vi finde de konkrete områder i en kommune, hvor en robotløsning gør en reel forskel. Det kan vi arbejde med, hvis vi går aktivt ind i udviklingsdagsordenen,” siger Bo Fristed.

Fakta om robotfestivalen ’Vilde Robotter’:

Festivalen foregik den 25 og 26 august på Dokk1 i Aarhus 

Festivalen er arrangeret af ITK Aarhus Kommune, Govtech Midtjylland, Odense Robotics, Udenrigsministeriet, DIREC, Dansk IT, Dokk1, Aarhus Universitet og en række andre aktører inden for robotindustrien. 

Ca. 11.500 mennesker besøgte festivalen i de to dage, den varede.

Se videoerne her, og bliv nysgerrig på robotdreven grøn omstilling.

 

Vilde Robotter Løser Miljøproblemer

 

Vilde Robotter Gør Byen Renere