Fra Seattle til Aarhus: Data om krydstogtskibe og luftkvaliteten over Aarhus

Et krydstogtskib passerer Aarhus Ø.

Der passerer næsten dagligt turister forbi Dokk1 på vej ind i midtbyen, fra de store krydstogtskibe som i denne sæson lægger til i Aarhus. Dokk1 has også haft besøg, hele vejen fra Seattle. Nussara, som til dagligt kaldes Firn, arbejder på et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus City Lab teamet, angående krydstogtskibenes påvirkning af lokal luftkvalitet.

Firn er på det første år af en PhD hos University of Washington i Seattle. Projektet er knyttet til Information and Communications Technology for Development Lab (ICTD) og falder under betegnelsen Computing For Social Good – med andre ord, datavidenskab rettet mod forbedret livskvalitet.

Aarhus er hjem for 35 bysensorer, som indsamler data i høj kvalitet om luftkvalitet og vejrforhold – herunder City Probe sensorer og vejrstationer, såsom den ved Botanisk Have. Sammensat med data fra DMI og krydstogtskibenes tidsplaner, giver det et meget præcist billede af luften over Aarhus.

En del af det som har trukket Firn til Aarhus er byens fokus på åbne data, som gør byen til et meget tilgængeligt arbejdsmiljø for datavidenskab:

”Du står med data imellem hænderne, og data har altid noget sandt at sige – du kan forbedre stort set alting, hvis du har de rette data. Jeg sætter virkelig pris på Open Data, for det er altid en kamp at få adgang til de rette data.”

Et eksempel på ovenstående, er Firns arbejde med effekterne af luftforurening på chauffører med åbne kabiner i Thailand, og anvendelse af datavidenskab til at trække motorcykeltaxaer væk fra de mest forurenede ruter. Firns arbejde I Aarhus retter sig specifikt mod partikelforurening fra benzin og andre brændstoffer, og undersøger sammenhænge mellem skibsstørrelser, brændselstyper, skibes anløbsskemaer og stigninger i udstødningspartikler i størrelsen PM2,5.

Et lignende studie blev udført af Division of Air Quality sidste år i Juneau, Alaska, som også er en populær havn for krydstogtskibe. Aarhus projektets resultater og kildekode kan findes på Github.

This article is also available in English.