IoT Strategi, Værktøjer og Projekter i Aarhus Kommune

Arketypeløsninger til effektivisering


Projektet udvikler tre ”arketypeløsninger” – eller hyldevareløsninger – hvor IoT anvendes som væsentligt værktøj til innovation og effektivisering af kommunal opgaveløsning. De tre arketypeløsninger kan efterfølgende udbredes til resten af Aarhus Kommune, da de er udvalgt på baggrund af deres potentiale for skalering på tværs af forretningsområder.


Gennem de erfaringer der opnås i arbejdet med de tre arketypeløsninger udarbejdes desuden en IoT-strategi, der skaber sammenhæng på tværs af og bringer Aarhus Kommune videre i arbejdet med IoT som et reelt værktøj i kommunens mange digitale forretningsprojekter.


Udvikling og realiseringen af de tre arketypeløsninger gennem projekter Arketypeløsninger udvikles og realiseres som udgangspunkt gennem tre projekter, der er blevet udvalgt på baggrund af deres delbare, simple og generiske natur.


Stay Put (MTM): Har til hensigt at etablere en generel, skalerbar løsning til monitorering af byinventar og anden kommunal ejendom.
Simple tilstandsmålinger (MTM): Har til hensigt at etablere en generel og skalerbar løsning til måling af tilstandsparametre som temperatur og luftfugtighed.


Smart databaseret effektmåling på Velfærdsteknologi (MSO): Har til hensigt at videreføre de gode erfaringer, der er gjort i det tidligere projekt "Automatisk effektopfølgning på velfærdsteknologi", og etablere IoT-baserede løsninger til at opsamle og dokumentere effekterne af vældfærdsteknologi.


Målet med projektet
Målet med projektet er - med udgangspunkt i konkrete, organisatoriske behov - at udvikle tre IoT-løsninger, som efterfølgende kan blive ”hyldevarer” i AAK og bringes i konkret anvendelse i mange forskellige forretningsområder på tværs af hele AAK. Herudover er målet at lade arbejdet med udviklingen af de tre konkrete løsninger danne empirisk grundlag for at udarbejde og implementere en konkret, tværgående IoT-strategi, der sikrer retning og organisatorisk forankring såvel som lavpraktiske processer og værktøjer til det fremadrettede arbejde med IoT i AAK.

Projektpartnere
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus.

 

Støtte
Projektet er støttet af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje.


Projektperiode
Oktober 2019 – Oktober 2021


Kontakt
Projektleder Jeppe Høgh Pedersen (jehope@aarhus.dk).